pharma & Health

In de farmaceutische industrie en onze gezondheidszorg gelden zeer strengen wetten, regels en normen. Het gaat hier immers om mensenlevens. In de gehele keten wil je zekerheid over de product- en omgevingscondities. Tijdens productie, transport of opslag en of dit nu over weg, water, spoor of door de lucht is. Zekerheid boven alles. Wij begeleiden u gedurende het gehele proces van mapping, levering, installatie en validatie. Onze systemen nemen alle onzekerheden weg en zorgen dat u voldoet aan wetten en regels als GDP, GMP, GAMP5, etc.
 

 

 

Recording & Monitoring

Onze volledige geïntegreerde systeemoplossingen zorgen voor datarecording, -opslag en -analyse en voor realtime online monitoring, waarmee u snel/direct in kunt grijpen bij een calamiteit. De betrouwbaarheid is hoog, evenals de uptime. Voor onze systeemoplossingen werken wij uitsluitend samen met de top uit de markt en kennen daardoor vrijwel geen compatibiliteitsproblemen. Door toepassing van standaard application programming interfacing (API) zijn onze systemen bovendien makkelijk te integreren met uw eigen systemen voor bijvoorbeeld kwaliteitsbewaking of planning. Compliance conform Gamp5 is voor ons uiteraard van groot belang.

Good Distribution Practices (GDP)

De systeemoplossingen van Euroscan en ORBCOMM helpen u voldoen aan de hoge norm bij het vervoer van farmaceutische producten, zoals vastgelegd in de Good Distribution Practices (Europese Richtlijn 92/25/EEG), of u nou grootschalig of kleinschalig transport van farmaceutische producten verzorgt. 
Good Manufacturing Practices (GMP)
Naast de Good Distribution Practices (GDP) kennen we uiteraard ook de Good Manufacturing Practices (GMP). Ook hiervoor bieden wij de oplossing. Onze systemen zorgen voor de bewaking van temperatuur, rel. vochtigheid, druk (-verschil), stofdeeltjes, etc.  

 


Realisatie: Nederland-Site